BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYWARATAN DESA TEGALSARI TIMUR

 1. Ketua BPD SURAJA, SPd
 2. Wakil Ketua BPD SABAR IMAN
 3. Sekretaris BPD MARLINA,SPd
 4. Anggota BPD
  1. IWAN
  2. KUSNODO
  3. CAHYONO, S.Pd.M.Pd
  4. INA WIJAYANTI
  5. SUHARI
  6. SITI WINARNIH